Info / dane firmy

DANE FIRMY:

„Jakub Magoń Pracownia Architektoniczna” Ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 49, 37-600 Lubaczów

NIP: 793-158-10-66 REGON: 180581738;

 

KONTAKT:

info@jmpa.net / 605 565 551

 

CV:

mgr  inż. architekt Jakub Magoń  / ur. 1981 r.  Lubaczów  /

2009 r. – Dyplom WA Politechniki Śląskiej w Gliwicach – „Lubaczów – Mikropolis; poszukiwanie tożsamości przestrzeni małego miasta”

2007 – 2010 r . – praca w MEDUSAGROUP

2010 r. – własna działalność gospodarcza „Jakub Magoń Pracownia Architektoniczna”

2012 r. – uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń / Podkarpacka Okręgowa Izba Architektów RP

 

NAGRODY I WYRÓŻNENIA:

2015 – wyróżnienie-Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Sali Koncertowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku;

2015 – wyróżnienie – Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu – Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli;

2014 – III nagroda – Konkurs – Przestrzeń wspólna – opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań;

2014 – II nagroda – Konkurs studialny SARP na zagospodarowanie ulic: Grunwaldzkiej, Kościuszki i 3 Maja w Rzeszowie;

2011 – wyróżnienie – Konkurs na projekt wnętrz dla tymczasowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;

2010 – I nagroda – Konkurs na koncepcję architektoniczną rozbudowy budynku przy ul. Reja 9 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem Skweru Ks. Jana Salamuchy – zieleńca przy Teatrze Ochoty